PL EN

Atrium South 1 - 2010

W ramach realizacji budowy budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym Atrium South 1 w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II i ul. Ciepłej, wykonaliśmy poniżej określone roboty:

- wykonanie konstrukcji 4 kondygnacyjnego podziemia metodą podstropową

- wykonanie 16 kondygnacyjnego trzonu nadziemia w systemie wyprzedzającym z zastosowaniem deskowania wspinająco-przestrzennego

- montaż schodów prefabrykowanych


Powierzchnia całkowita: 12 150 m2

Czas realizacji: 07.2010-05.2013

Zamawiający: SKANSKA S.A.